Flera typer av håltagningar i tak

En håltagning skiljer sig när det kommer till hur den utförs och vilken utrustning som används beroende på var håltagningen ska göras.

Det finns olika metoder för betonghåltagning i tak.

En typ av håltagningsarbeten är håltagning i tak. Läs mer om håltagning i tak även här.

Borrning och sågning i tak

En metod för att göra håltagningar av det större slaget är olika typer av borrning och sågning. Med maskiner med en diamantborr kan man borra och göra håltagningar i många olika typer av material. Diamantens hårdhet gör detta möjligt.

Ett exempel är när man vill göra en håltagning i ett tak inomhus, exempelvis för att kunna sammankoppla nedervåningen och övervåningen med hjälp av en trappa. Då krävs att man tar sig igenom bjälklaget genom att såga upp ett hål. Ibland handlar det istället om att mindre hål ska tas för exempelvis vvs-installationer och elen. Då borrar man rimligen istället.

Rätt kunskap krävs

Vid en borrning eller sågning i ett tak är det viktigt att man vet hur håltagningen ska göras, genom att man har rätt typ av kunskap, så att det inte innebär några risker. Om man inte själv har kunskapen kan det vara bra att anlita ett företag.