Håltagning i tak och takkonstruktioner

Betong används vanligtvis i husgrunder och golv men användningsområdena ökar med tiden då betong bara blir mer och mer modernt så även till tak och olika bärande takkonstruktioner.

Vi erbjuder kompetent personal och de maskiner som krävs för arbetet. Vi är även stolta över att vi kontinuerligt kompetensutvecklar all vår personal så att du som kund får professionellt utförda arbeten med den senaste tekniken.

Ska du byta tak samarbetar vi med Takfix en takläggare & takfirma här i Stockholm.

 

Ska du utföra takarbeten i Stockholm?

Projekten kan vara sågning och håltagning takbjälklag utförda i betong men även i andra material som tegel, sten och armerad betong. När du ska renovera eller göra en ombyggnad kan du behöva hjälp med att ta hål i tak. Det kan också vara att ta hål och borra i betong för ventilationshål, VVS-och elinstallationer samt att se till att olika sorters räcken kan sättas upp i anslutning till taket.

Arbetsmiljö är en väldigt viktig punkt för alla, men kanske lite extra speciellt när man ska jobba med betong. Det är tungt och medför många risker. Vi arbetar hela tiden med att vår arbetsmiljöpolicy ska vara uppdaterad. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och ta hand om vår personal. En arbetsplats ska enligt oss vara trygg och säker. Det ökar chanserna för arbetsglädje och därmed också högre produktivitet.

 

Behöver hjälp med takrivning av takkonstruktioner i betong? 


Om du behöver takrivning kan du kontakta oss för att få en konsultation. Vi kan presentera olika alternativ som finns att välja bland och även berätta hur processen kommer att gå till. Om du behöver byte av tak hjälper vi dig!

Ta en kontakt redan idag! Vi kan både takrivning och hantering av avfall, material, sanering etcetera. Tveka inte att höra av dig så att vi kan diskutera vilken lösning vi kan hjälpa dig med.