Vi värnar om en god arbetsmiljö

Arbeten i betong är ett tungt jobb som kan medföra många risker. Därför har vår verksamhet ett stort fokus på att hålla en så bra arbetsmiljö som möjligt för att allt ska gå till på ett säkert vis.


Håltagning Stockholm

 

Trygg & säker betonghåltagning

Håltagning i betong är ett arbete där en bra arbetsmiljö spelar stor roll. Att arbeta med betong innebär nämligen en hel del risker, exempelvis så uppstår damm när man slipar betong. Att arbetsmiljön är bra och att allt går till på ett säkert vis är därför viktigt.

 

I vår verksamhet där vi utför olika typer av arbeten i betong ser vi till att arbetsmiljön är bra genom att utbilda personalen med rätt kunskaper samt genom att följa det reglemente som finns kring arbeten med betong. Vi arbetar ständigt med att vår arbetsmiljöpolicy ska vara uppdaterad för att vår verksamhet inte ska ge upphov till fysiska eller psykiska skador på anställda såväl som kunder.

 

Fokus på bra arbetsklimat

En stor del av en god arbetsmiljö vid våra betonghåltagningar i Stockholm är också att personalen ska känna sig trygg och trivas. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och ta hand om vår personal. Allt det krävs naturligtvis för att ha ett väl fungerande och utvecklande affärsverksamhet.

 

Det är av stor vikt att vi följer vad som händer med lagstiftning och även de föreskrifter som kommer från Arbetsmiljöverket. De anställda har ansvar om arbetsmiljön men själva företagsledningen har alltid det yttersta ansvaret. Alla inom vår verksamhet ska ha ett positivt och respektfullt uppträdande så att vi har ett gott arbetsklimat.

 

Trygga arbeten i betong

Behöver du hjälp med betongarbeten i Stockholm? Vi på Håltagning Betong erbjuder betongslipning, betongborrning, håltagning och bilning i betong. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med ditt nästa betongprojekt.