Vi har en miljöpolicy

Vi lever i ett samhälle där vi alla har en påverkan på miljön och att som företag ta sitt ansvar för att göra sin verksamhet så miljövänlig som möjligt är viktigt.

Håltagning betong och Miramix har en miljöpolicy som styr arbetet.

 

En strävan efter att vara skonsamma mot miljön

Det finns mycket som kan göras för att vara miljövänlig både som privatperson och företag. Vi strävar efter att vara miljövänliga och har därför en policy kring hur vårt arbete ska utföras.

Miljöpolicyn styr företagets verksamhet och i policyn står det bland annat skrivet att vi ska planera vårt arbete så att det vi gör har en sådan liten miljöpåverkan som möjligt, att vi ska utbilda dem som arbetar hos oss om miljöfrågor, ta hand om det avfall som kommer till när vi arbetar på ett miljövänligt vis samt möta de krav som myndigheterna har på att vi har rätt typ av tillstånd.

Vi vill även möta de förväntningar och önskningar som våra kunder och de företag som vi arbetar med har kring att arbetet utförs på ett sätt som är så skonsamt mot miljön som möjligt och miljöpolicyn är ett sätt att kunna göra detta.