Nu bilar vi upp betongen i Stockholm & Uppsala!

Nu får betongen i Stockholm och Uppsala se upp, för här kommer Miramix!

Vi börjar med ett avslappnat möte där vi går igenom vad du behöver från oss, och sedan tittar vi tillsammans på hur vi ska lösa ditt projekt på bästa sätt. Ett preliminärt tidsschema där vi specificerar när de olika delarna ska starta, avslutas och vem som skall göra själva arbetet. Du förklarar för oss vad du vill ha gjort specifikt och vi lägger fram olika tillvägagångssätt för hur vi kan genomföra det som behövs enligt det du vill ha utfört.

 

Betongslipning och håltagning är det som vi är riktigt bra på. Bilning av betong är naturligtvis också en väldigt stor del av vårt arbete där vi ser till att grundarbetet blir precis som det är tänkt.

Ta kontakt via mejl eller helt enkelt ring till oss och så tar vi det därifrån. Var du än befinner dig i Stockholm eller Uppsala, och oavsett om ditt projekt är mindre eller större så kommer Miramix att utföra det uppdraget så att du blir mer än nöjd.