Kvalificerad betonghåltagning i hela Stockholm

Behöver du ta upp hål i vägg eller golv för genomföring av ventilation eller rörledningar löser vi uppdraget åt dig. Vi kan hjälpa dig med väggsågning upp till 75 cm, diamantborrning i diametrar från 10 till 1000 mm samt golvsågning upp till 75 cm.

Vi är specialiserade på all typ av betonghåltagningi Storstockholm. Behöver du ta upp hål i vägg eller golv för genomföring av ventilation eller rörledningar löser vi uppdraget åt dig, vi hjälper dig även med sömnborrning och allt detta utför vi i hela Stockholmsregionen och Uppsala. På Miramix använder vi oss av egen anställt personal och tack vare detta kan vi alltid garantera högsta möjliga kvalité på våra utförda jobb, vi tar alltså inte själva in billig outbildad arbetskraft från andra länder som blivit allt vanligare.

 

Läs om ett våra senaste projekt på

Sågning i armerad betongplatta, Hammarby Sjöstad. 

Betongsågning av 18 cm tjock bärande betongvägg

 

När det gäller håltagning vänder vi oss även här till fastighetsägare, privatpersoner, företag och myndigheter som vill ha hjälp med just, betonghåltagning, betongsågning, diamanthåltagning samt kärnborrning. Vi tar alltid god hänsyn till kundens önskemål och lämnar alltid arbetsplatsen städad efter oss.