Betongfräsning ger rent dina betongytor

På både golv och tak kan det finnas kvar rester av sådant som gamla beläggningar av olika slag, exempelvis målarfärg.

Det är sådant som kan vara svårt att få bort och man kanske funderar på hur ytan egentligen ska kunna göras ren. Ett smidigt alternativ är att ta hjälp med betongfräsning för att avlägsna beläggningar och få en ren betongyta.

 

Betongfräsning i Stockholm

I hus och byggnader som har några år på nacken kan renoveringarna och ombyggnationerna under åren varit flera och det kan ha gjort att rester från färg, lim eller något helt annat har fått fäste i ett golv eller ett tak av betong. Det kan också vara att det finns ett lager av puts eller annat på betongen som man helst vill få bort.

 

När man själv ska renovera vill man ofta sätta sin egen prägel på det som ska renoveras och då kan det bli aktuellt att få bort sådana gamla rester. Ett alternativ är alltså då betongfräsning. Med en betongfräs kan ytor som är svåra att bearbeta göras rena. Därefter kan en renovering påbörjas.

 

Håltagning-betong gör betongfräsningar runt om i Stockholmsområdet, men också sådant som betongslipning, betongspårning, bilning i betong och håltagningar.