Att tänka på vid diamantborrning

När du ska göra en håltagning i armerad betong kan vi hjälpa dig att utföra en diamantborrning. Diamanten i borren har en sådan hårdhet att de allra flesta material kan borras i. Borrning med diamantverktyg orsakar inga skador på den övriga strukturen, vilket gör att dyra och tidskrävande efterarbeten helt kan undvikas.


En del hemmafixare överväger att utföra borrningen på egen hand och då finns det en hel del saker att ha i åtanke. Nedan följer några nyttiga tips.

 

Diamantborrning måste ske på rätt sätt

I samband med att man ska utföra en diamantborrning är ett tips att man måste se till att ha rätt typ av utrustning. För diamantborrning krävs en maskin av det kraftigare slaget som kyls med hjälp av vatten. Det är viktigt att se till att det kommer vatten kontinuerligt under tiden som man borrar. Om man använder sig av en maskin som manövreras för hand är det även viktigt att tänka på att upptäcka eventuella järn som kan finnas i betongen som man ska undvika att borra mot.

 

Oavsett typ av betonghåltagning gäller det även att borra på rätt sätt. Diamantborrningen ska vara rak och ett jämnt tryck ska användas vid borrningen. Det är också viktigt att du tänker på säkerheten och bär rätt typ av skyddsutrustning.

 

Betonghåltagning och diamantborrning i Stockholm

Det finns alltså en hel del saker att tänka på vid en diamantborrning och många gånger är det bra att ta hjälp med betonghåltagningen om man inte själv har den rätta kunskapen. Vi på Håltagning Betong utför diamantborrningar i material som har diametrar från 10 millimeter upp till 1000 millimeter. Oavsett vilken typ av håltagning i betong som det rör sig om så använder vi effektiva maskiner som gör håltagningen smidig och effektiv. Kontakta oss så berättar vi närmre om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med din diamantborrning.