Arbetsmiljö - Betong

Arbetsmiljö är en väldigt viktig punkt för alla, men kanske lite extra speciellt när man ska jobba med betong. Det är tungt och medför många risker. Betongslipning oavsett om det i Stockholm eller annan plats skapar mycket damm till exempel. Därför är det nödvändigt att vara försiktig och följa alla regler och föreskrifter som finns. Miramix arbetar hela tiden med att vår arbetsmiljöpolicy ska vara uppdaterad. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och ta hand om vår personal. En arbetsplats ska enligt oss vara trygg och säker. Det ökar chanserna för arbetsglädje och därmed också högre produktivitet. Allt det krävs naturligtvis för att ha ett väl fungerande och utvecklande affärsverksamhet.

 

Miramix är noga med Arbetsmiljön

På Miramix säkerställer vi det som nämns ovan genom att se till att vår verksamhet inte ger upphov till fysiska eller psykiska skador på varken anställda eller kunder. Vi ser till att våra anställda är uppdaterade vad det gäller arbetsmiljöregler genom olika kurser och utbildningar. Det är av stor vikt att vi följer vad som händer med lagstiftning och även de föreskrifter som kommer från Arbetsmiljöverket. De anställda har ansvar om arbetsmiljön men själva företagsledningen har alltid det yttersta ansvaret. Därför är det viktigt att de anställda följer ledningens instruktioner vad det gäller skyddsutrustning  och det personliga skyddet. Alla inom Miramix ska ha ett positivt och respektfullt uppträdande så att vi har ett gott arbetsklimat.

 

Alla dessa åtgärder innebär också att vi kan säkerställa ett effektivt och högkvalitativt arbete och resultat när du anlitar Miramix för ditt betongarbete.

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig