Vi är måna om en bra arbetsmiljö!

Hos oss på Håltagning Betong riktar vi ett stort fokus på att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Att ha en bra arbetsmiljö är en viktig punkt för alla, men kanske är lite extra speciellt när man arbetar med betong.

Att arbeta med betong är tungt och medför många risker, därför är detta en viktig punkt vi har högt upp på agendan.

 

Värnar om vår personal

Vi på Håltagning Betong vill att en arbetsplats ska vara trygg och säker och vi arbetar hela tiden med att vår arbetsmiljöpolicy ska vara uppdaterad, så att våra kunder kan känna sig trygga i att anlita oss. Vi strävar också efter att vara en attraktiv arbetstagare, därför tar vi väl hand om vår personal – vilket även ökar chanserna för arbetsglädje och högre produktivitet.

 

Såhär arbetar vi för att uppnå den bästa arbetsmiljön

På Håltagning Betong säkerställer vi detta genom att se till att vår verksamhet inte ger upphov till fysiska eller psykiska skador på varken anställda eller kunder. Vi ser till att alla våra anställda är uppdaterade vad det gäller arbetsmiljöregler genom att gå utbildningar och kurser. Vi följer den lagstiftning som finns och även de föreskrifter som kommer från Arbetsmiljöverket. Allt detta för att säkerställa ett effektivt, högkvalitativt arbete och resultat när du anlitar Håltagning Betong för ditt betongarbete.

 

Med miljön i fokus

Förutom vårt arbete kring arbetsmiljö, har vi även en miljöpolicy som vi ser till att hålla oss uppdaterade och följer lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Vi ser även till att de som arbetar hos oss vet vilka regler som gäller genom sådant som kurser och utbildningar samt att rätt skyddsutrustning används ute på arbetsplatserna.

 

Vill du veta mer hur vi arbetar? Läs mer om vår arbetsmiljö eller hör av dig så berättar vi mer. Vi vill säkerställa att våra kunder ska få den bästa möjliga upplevelsen utav oss för att åstadkomma ett effektivt och framförallt högkvalitativt resultat.