Vi arbetar för en bra arbetsmiljö

Att som företag tänka på en bra arbetsmiljö i företaget är viktigt. En bra arbetsmiljö är även något som för med sig flera positiva effekter.

En bra arbetsmiljö för med sig positiva effekter.

Vi har fokus på att se till att arbetsmiljön hos oss är bra. Läs även gärna mer om vår arbetsmiljö här.

Positiva effekter av bra arbetsmiljö

Inom alla typer av arbeten är det viktigt att ha en bra och säker arbetsmiljö. Inom betongarbeten är det bland annat viktigt eftersom arbetet ibland kan innebära vissa risker. Vi strävar efter att skapa en bra arbetsmiljö bland annat genom att se till att vår personal är medveten om vilka lagar och regler som gäller för det arbete som de ska utföra.

Att tänka på arbetsmiljön, både att den är säker genom att rätt utrustning används och rätt kunskap finns samt att det är ett bra klimat inom företaget, har flera fördelar. För det första gör det att arbetet kan utföras utan onödiga risker. För det andra är det även något som ger förutsättningar för en bra stämning på arbetsplatsen.

Hos Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om vad som gäller för att arbetsmiljön ska vara så säker och bra som möjligt.